Sänkta trösklar in på bostadsmarknaden

Interpellation 2018/19:30 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna innehåller fem förslag på bostadspolitiska förändringar. Vad som kommer ut av detta vet vi inte alls, givet att förslagen ska utredas och Socialdemokraterna har haft en motsatt syn jämfört med stödpartierna på många av förslagen. Det som dock framgår av förslagen är att inget av dem sänker trösklarna in på bostadsmarknaden, vilket är det mest kritiska problemet i dagsläget.

Det av den tidigare regeringen införda förstärkta amorteringskravet har markant minskat omsättningen på bostadsmarknaden, då färre har möjlighet att ta lån. Amorteringskravet har ökat obalanserna och försvårar för unga förstagångsköpare, människor utan stort eget kapital och äldre. Situationen måste lösas, annars riskerar vi att få stora grupper som står utanför bostadsmarknaden framöver. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vad tänker statsrådet göra för att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden, och när tar ni bort det förstärkta amorteringskravet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-12 Sista svarsdatum: 2019-02-14
Debatt (9 anföranden)