Skärpt kontroll vid egen ansökan om konkurs

Interpellation 2016/17:605 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Id-kapningar blir allt vanligare, och de personer som drabbas står inför många problem som kräver både tid och arbete att lösa.

Att försätta någon i personlig konkurs kan i dagsläget göras utan vare sig identitetskontroll eller kontroll hos polismyndigheten om huruvida det finns en tidigare anmälan om kapad identitet inlämnad.

För några månader sedan försattes en person som är styrelseledamot i flera bolag i personlig konkurs av just en id-kapare. Den person vars identitet hade kapats hade tidigare varit utsatt och då gjort en polisanmälan, men det hjälpte inte. Den drabbade försattes ändå i personlig konkurs.

Numera är olovlig identitetsanvändning infört i brottsbalken, men fortfarande finns enligt tingsrätten inget lagrum att vare sig kräva bank-id eller på andra sätt kontrollera identiteten hos den som ansöker om personlig konkurs. Tingsrätten kontrollerar inte heller om det finns en inlämnad polisanmälan om tidigare id-kapning.

Enligt uppgift pågår i dag inget arbete vad gäller möjligheter att ställa skärpta krav på identitetskontroll vid ansökan om en personlig konkurs. Regeringen avser dock, enligt statsrådet, att inom kort tillsätta en utredning som ska lämna förslag på åtgärder för att förhindra användning av falska identitetshandlingar. Men utredningar är tidskrävande, och under denna tid kommer kanske fler personer att drabbas.

En första omedelbar åtgärd skulle kunna vara att tingsrätten blir skyldig att vid konkursansökan först kontrollera hos polisen om det finns en tidigare anmälan om kapad identitet, innan en person försätts i personlig konkurs.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Är statsrådet och regeringen skyndsamt beredda att införa, som en första åtgärd, att en kontroll ska göras hos Polismyndigheten om det föreligger en anmälan om kapad identitet, innan en person försätts i personlig konkurs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-23 Överlämnad: 2017-08-24 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-15 Sista svarsdatum: 2017-09-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)