Skärpta demokrativillkor för bidrag till organisationer

Interpellation 2018/19:33 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Strax före jul presenterade Dagens Samhälle en omfattande granskning av hur kommunerna delar ut bidrag till föreningslivet. Totalt betalas över 17 miljarder ut av stat, landsting, regioner och kommuner.

I artikeln konstaterar terrorexperten Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan att bidrag delas ut som konfetti och menar att det handlar om en släpphänt hantering av våra skattepengar. Han efterlyser fler löpande uppföljningar av verksamheten. 

Vi har på senare år sett att det inte bara är extrema grupperingar på de politiska ytterkanterna som är ett problem. Även islamistiska grupperingar liksom våldsbejakande miljö- och djurrättsaktivister hotar vår demokrati.

Enligt en kartläggning från Sveriges Kommuner och Landsting ställer de flesta kommuner krav på att föreningar och organisationer som får stöd ska vara demokratiskt uppbyggda. Men bara hälften har krav på att verksamheten ska ske i enlighet med demokratins idéer. Och bara 59 procent av kommunerna säger att man har någon policy/föreskrifter eller riktlinjer för vilka demokrativillkor som gäller. Inte minst är det upprörande att rent demokratifientliga föreningar alltför lätt kan beviljas bidrag av våra skattepengar. Skattebetalare på alla nivåer måste kunna vara säkra på att deras skattepengar inte gynnar våldsbejakande extremism eller demokratifientlig eller rent av kriminell verksamhet.

Granskningen från Dagens Samhälle visar att det är helt uppenbart att det behövs skärpning vad gäller såväl statliga som kommunala och regionala bidrag. 

Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vad avser ministern att göra för att skärpa demokrativillkoren för bidrag till organisationer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-12 Sista svarsdatum: 2019-02-14
Debatt (7 anföranden)