Skönhetsoperationer

Interpellation 2019/20:325 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige vill vara i framkant av utvecklingen på alla områden. Detta budskap upprepas i vackra tal som våra regeringsföreträdare håller. Det är väl svårt att inte tycka att tanken är fin, men den tanken måste kopplas till faktisk, konkret handling, något som den rödgröna regeringen alltför ofta misslyckas med. Detta gäller på många viktiga politikområden, där vi som lever i Sverige förgäves väntar på handlingskraft.

Ett område som länge varit oreglerat är skönhetsoperationer. Vill man vara fin får man lida pin – heter det, men det kan väl inte på allvar vara regeringens mening att män och kvinnor som uppsöker en skönhetsklinik ska vara totalt utlämnade till mer eller mindre oseriösa aktörer?

Från skönhetsbranschens seriösa aktörer är frustrationen stor över att charlataner ostört och lagligt bedriver verksamhet som utsätter människor för fara.

Sverige är i dag ett av mycket få länder som inte har en lagstiftning på skönhetsområdet. En lagstiftning behövs som tydligt beskriver vilka kvalifikationer som krävs och vilket ansvar man har i branschen.

Redan 2014 fanns en utredning på plats som alliansregeringen tagit initiativ till. Det kändes som om det äntligen fanns en lagstiftning inom räckhåll. Nu snart sex år senare finns fortfarande ingen lagstiftning framme. Under tiden som regeringen avvaktar råkar människor ut för dessa bedragare, och får sina kroppar och liv förstörda.

Även om regeringens passiva hållning i frågan kan tolkas som om att de faktisk tycker vill man vara fin får man lida pin är detta inte värdigt ett modernt samhälle. Skönhetsoperationerna ökar ständigt i antal, och det är regeringens uppgift att lagstiftningen hänger med i utvecklingen.

Människor ska inte behöva utsättas för oseriösa företrädare, den seriösa delen av branschen som redan i dag tar sitt ansvar ska inte behöva försvara sig mot dessa skadliga element och de som försöker utnyttja andra ska veta att de faktisk riskerar straffas.

Därför frågar jag socialminister Lena Hallengren följande:

 

  1. När tänker ministern ta fram en ny lagstiftning för marknadsaktörer när det gäller skönhetsoperationer?
  2. Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att skärpa regleringen av skönhetsoperationsmarknaden?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-10 Överlämnad: 2020-02-11 Anmäld: 2020-02-12 Svarsdatum: 2020-03-03 Sista svarsdatum: 2020-03-03
Debatt (10 anföranden)