skyddet mot terrorism

Interpellation 2003/04:251 av Magnusson, Cecilia (m)

av Magnusson, Cecilia (m)

den 27 januari

Interpellation 2003/04:251

av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Thomas Bodström om skyddet mot terrorism

Sverige är en del i det globala världssamhället, på gott och ont. Erfarenheterna efter den 11 september 2001 har gjort att de flesta länder omprövat sina arbetsmetoder när det gäller kontroll av nyanlända personer, men i vårt land återstår det mesta arbetet att göras. Den svenska regeringens insatser på detta område uppfattas internationellt som tafatta och att vi inte särskilt kraftfullt åtgärdar problemen inom landet. Med viss rätt hävdas att vår lagstiftning och våra myndigheters sätt att samarbeta möjliggör för kriminella element att slinka igenom migrationskontroll och bedriva verksamhet i vårt land. Faktum är att det finns individer i Sverige som deltagit i träningsläger för olika terrorgrupper och som förberett terrorverksamhet utan att detta uppmärksammats eller åtgärdats.

Samarbetet mellan länders regeringar och dess säkerhetstjänster håller på att effektiviseras för att försöka stoppa de kryphål som finns för internationella brottslingar. Samtidigt finns det i Sverige representanter för alla förekommande terrororganisationer boende i landet. Vårt land riskerar att bli en "trygg rekreationsort" för jagade internationella brottslingar, om det inte redan är det.

Som om detta inte vore tillräckligt riskerar människor som fått skydd i vårt land fortsatt att bli trakasserade och hotade till livet av sitt forna lands eller sin forna organisations utsända utan att kunna få hjälp för sin säkerhet från svenska myndigheter.

De senaste dagarnas avslöjanden av Sveriges Radios Ekoredaktion är upprörande, men inte förvånande. Att samarbetsklimatet mellan Migrationsmyndigheten och Säkerhetspolisen sedan länge har kunnat betecknas som arktiskt är allmänt känt. Det mest upprörande är att regeringen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att öka skyddet mot internationell terrorism inom landets gränser.

Jag anser att vi måste vässa skyddet mot terrorismen på en rad områden, dels för att terrorister inte ska kunna etablera "trygga rekreationsorter" i Sverige, dels för att kunna hjälpa de asylsökande som har dödshot över sig från sitt hemland eller sin gamla organisation.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att skärpa kraven på myndigheterna att samordna verksamheter för att stävja terroristverksamhet och kunna freda skyddspersoner från hot och trakasserier?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-01-27 Anmäld: 2004-01-27 Besvarad: 2004-02-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.