Statsrådsberedningen annandagen 2004

Interpellation 2005/06:408 av Widman, Allan (fp)

av Widman, Allan (fp)

den 16 maj

Interpellation 2005/06:408 av Allan Widman (fp) till statsminister Göran Persson (s)

Statsrådsberedningen annandagen 2004

Det stora intresse som nu riktas mot vad statssekreterare Lars Danielsson gjorde eller inte gjorde på annandagen 2004 är naturligt. Det beror på att statsminister Göran Persson förklarat att hans eget agerande dagen för tsunamikatastrofen utformats bland annat på grundval av telefonsamtal med Danielsson.

Konstitutionsutskottet har visserligen redan enhälligt kritiserat statsministern för dennes brist på aktivitet under annandagen, men den kvarblivande osäkerheten gällande Danielssons uppgifter kan också påverka bilden av statsministerns eget agerande. Därför är det för ansvarsutkrävandet, vilket beträffande regeringen ytterst sker av svenska folket den 17 september, nödvändigt att klarlägga vad Danielsson gjorde, visste och vidtog för åtgärder före och efter telefonsamtal med statsministern. Statsministern torde ha utomordentliga möjligheter att bringa klarhet i frågan och får också antas ha gjort så.

Jag vill därför fråga statsministern:

1.   Vilka åtgärder har statsministern vidtagit för att försäkra sig om att han själv har fått fullständig och korrekt information av Lars Danielsson om telefonsamtal och andra förehavanden annandagen 2004?

2.   Vilken är statsministerns bedömning rörande Lars Danielssons förehavanden annandagen 2004 och i vilken mån har detta påverkat hans eget agerande under tsunamikatastrofen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-16 Anmäld: 2006-05-17 Besvarad: 2006-06-07
Debatt (14 anföranden)