Stöd till kommuner med flyktingmottagande

Interpellation 2007/08:714 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:714 Stöd till kommuner med flyktingmottagande

av Eva-Lena Jansson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Flera av landets kommuner som tagit emot många flyktingar anser att den borgerliga regeringen genom sin politik har försvagat de stödsystem som kan medverka till integration i det svenska samhället.

Regeringen har bland annat kraftigt reducerat arbetsmarknadspolitiken, halverat vuxenutbildningen och tagit bort stödet till byggande av hyreslägenheter.

Enligt integrationsminister Nyamko Sabuni är det upp till kommunerna att använda sina egna resurser för att åstadkomma en bättre integration trots att flera kommuner redan har tagit ett mycket stort ansvar för något som borde vara gemensamt ansvar för hela landet.

Min fråga till integrationsministern är följande:

Avser integrationsministern att vidta några åtgärder för att ge stöd åt kommuner med stort flyktingmottagande för att åstadkomma en bättre integration?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-05-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.