Sveriges hästnäring

Interpellation 2021/22:67 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I Sverige bedrivs hästverksamhet i många olika former. I begreppet hästverksamhet ingår, enligt Skatteverkets egna promemoria, trav och galopp, alla ridsportens grenar – till exempel dressyr och hoppning – hästträning och ridutbildning, turridning, avel, uppfödning, hästuthyrning, uthyrning av stallplatser och hingsthållning.

Praxis för bedömningen av om hästverksamhet, förutom vad gäller trav, utgör näringsverksamhet eller inte saknas i stora delar.

Med avelsverksamhet avses avels- och uppfödningsverksamhet. En förutsättning för att näringsverksamhet ska anses föreligga är att avelsverksamheten bedrivs i syfte att sälja de framavlade/uppfödda hästarna eller om de ska ingå i en annan hästverksamhet som ägaren bedriver. Avel ingår då som en del i helhetsbedömningen av om verksamheten ska anses utgöra hobby- eller näringsverksamhet.

Några viktiga omständigheter, förutom de som tidigare beskrivits, som måste beaktas vid bedömningen är bland annat hur många avelsston som finns i verksamheten. Det finns dock inga regler om antal utan detta bedöms olika över landet, vilket gör det både orättvist och svårhanterligt. Därför behövs ett förtydligande uppdrag till Skatteverket om hästnäringens betydelse och att även småskaliga verksamheter kan klassas som näringsverksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Vilka initiativ har ministern tagit för att förbättra för Sveriges hästnäring?
  2. Har ministern för avsikt att förtydliga regelverket så att det blir tydligt att även småskaliga verksamheter kan klassas som näringsverksamhet?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2021-10-20 Inlämnad: 2021-10-20 Anmäld: 2021-10-21 Sista svarsdatum: 2021-11-10 Inte besvarad: 2021-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.