Swedfunds åtaganden i Swedmilk

Interpellation 2009/10:113 av Andersson, Ulla (v)

av Andersson, Ulla (v)

den 13 november

Interpellation

2009/10:113 Swedfunds åtaganden i Swedmilk

av Ulla Andersson (v)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Sveriges Radios program Kaliber rapporterade den 25 oktober 2009 om det makedonska mejeriet Swedmilk som Swedfund gjort stora investeringar och varit delägare i fram till februari 2009.

Av Kalibers granskning framkom det att Swedmilk, som nu gått i konkurs, är skyldiga 2 000 makedonska mjölkbönder 40 miljoner kronor. Många av dessa bönder står i dag på ruinens brant, till följd av Swedmilks agerande.

Swedfund sålde sitt innehav i det makedonska mejeriet för 1 euro till det amerikanska bolaget Fenix Energy, vars ägare lovade att bönderna skulle få ersättning för den mjölk de levererat. Detta har enligt uppgift inte skett.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att undersöka Swedfunds agerande i fråga om Swedmilk?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-13 Anmäld: 2009-11-13 Svar fördröjt anmält: 2009-11-26 Besvarad: 2009-12-04
Debatt (7 anföranden)