Transportstöd i Göteborgs södra skärgård

Interpellation 2018/19:207 av Henrik Edin (L)

av Henrik Edin (L)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Enligt ett beslut från Trafikverket i augusti förra året kommer det driftsbidrag för färjeled som går till godstrafiken i Göteborgs skärgård att avvecklas till år 2021. Bidraget täcker en stor del, omkring 70 procent, av kostnaden för att frakta varor och gods ut till skärgården.

Godstransporterna är avgörande för att skärgården ska fortleva eftersom det inte finns några fasta landförbindelser till öarna. Till skillnad från skärgården i Öckerö kommun finns inte heller några färjeförbindelser som staten ansvarar för. Det är Göteborgs stad som upphandlar transporterna och Styrsöbolaget som genomför dem.

Omkring 5 000 personer bor ute på öarna året om, och uppskattningsvis dubbleras befolkningen under sommaren. I dagsläget finns dessutom stora expansiva planer för skärgården. På många av öarna byggs det nya bostadsområden. Samtidigt ökar turistnäringen; antalet människor som tar sig ut till skärgården för att se det vackra kultur- och naturlandskapet ökar för varje år.

Med tanke på vad som händer på de olika öarna riskerar Trafikverkets beslut att sätta alltför mycket på spel. De faktiska konsekvenserna av beslutet är svåröverskådliga. En sannolik effekt är emellertid att den generella kostnadsnivån ute i skärgården ökar när en betydande del av finansieringen till godstrafiken upphör. En förändrad prisbild kommer att slå hårt mot enskilda människor och näringslivet.

Vi vet alla vad som kan hända med mindre samhällen när den lokala matbutiken tvingas lägga ned. Landsbygdsdöden är ett mycket allvarligt problem, och det vore en tragedi om regeringen skulle se mellan fingrarna i det fall Göteborgs skärgård drabbas av den.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga infrastrukturmininster Tomas Eneroth:

 

Vad kommer ministern och regeringen att göra för att Trafikverkets beslut inte ska ha en negativ inverkan på samhället i Göteborgs skärgård?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Sista svarsdatum: 2019-05-09 Svarsdatum: 2019-05-13
Debatt (7 anföranden)