Uppföljning av Skapande skola

Interpellation 2012/13:144 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 22 november

Interpellation

2012/13:144 Uppföljning av Skapande skola

av Isak From (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Den borgerliga regeringen har i sin annars blygsamma kulturpolitik valt att lägga mycket retorik och prestige på Skapande skola.

Andelen skolor som har sökt Skapande-skola-medel har ökat och är snart nog 100 procent, vilket vi socialdemokrater tycker är glädjande.

Men Kulturrådets återrapport visar även i år att många barn, drygt hälften av alla barn som borde ha möjlighet att delta i Skapande-skola-projekt, inte tar del av satsningen.

En annan kritik som redovisas i rapporten om Skapande skola är att Skapande skola inte bidrar till mer konst och kultur i skolan. Man menar att skolhuvudmännen väljer att inte köpa in kultur vid sidan om Skapande skola. Kulturministern svarade i frågestunden den 8 november på en fråga om när Skapande skola når alla barn: Vi har varit tydliga med att de kommuner som i någon mån drar ned på kultur för barn och unga i sin ordinarie verksamhet inte får Skapande-skola-pengar. Skapande skola ska nämligen innebära att barn får mer kultur, inte mindre.

Med anledning av det svaret väcks följdfrågor. Och jag vill därför veta hur den uppföljningen går till.

Finns det ett organiserat samarbete mellan Skolinspektionen och Kulturrådet?

Vilka konsekvenser får det för de skolor som nu sökt Skapande-skola-pengar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-22 Anmäld: 2012-11-22 Besvarad: 2012-12-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)