Utnyttjandet av samordningsnummer

Interpellation 2019/20:210 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den senaste tiden har vi framför allt genom uppgifter i medier kunnat ta del av berättelser om hur människor utnyttjar Sveriges system med samordningsnummer. Kriminella utnyttjar i dag systemet i en mycket oroväckande omfattning. Människor vänder sig till kriminella för samordningsnummer för att kunna kringgå systemet och enklare dra nytta av förmåner från det offentliga och vistas kvar i Sverige. Det är uppenbart för många, inklusive finansministern och den svenska regeringen, att detta är en systematiserad brottlighet som utmanar tilltron till svenska staten och dess myndigheter och skapar ett snabbt växande parallellsamhälle.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  1. Varför har inte ministern och regeringen under sina fem år vid makten vidtagit tillräckliga åtgärder för att stävja problemet med utnyttjandet av samordningsnummer när problemet länge varit uppenbart för så många?
  2. Vad avser ministern att göra åt problemet konkret i närtid, och när kan vi förvänta oss mätbara resultat av regeringens arbete?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Sista svarsdatum: 2020-01-16 Svarsdatum: 2020-03-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)