Våldsdåden i Malmö

Interpellation 2014/15:762 av Marie Granlund (S)

av Marie Granlund (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den senaste tidens våldsdåd i Malmö är allvarliga och fullständigt oacceptabla. När Malmöbor känner oro för sin säkerhet, myndighetsbyggnader attackeras och uppgörelser sker på våra gator är det ett hot mot demokratin. Därför måste samhället, inte minst den nationella nivån, gripa in kraftfullt för att bekämpa och motarbeta våldsvågen.

I Malmö har våldet trappats upp under sommaren, och hittills har nio handgranater detonerat under juni och juli. Även om våld och kriminalitet är en företeelse som vi ser på flera håll i landet gör Malmös geografiska läge att staden är extra utsatt eftersom det finns en större tillgång till vapen och krigsmateriel, ofta insmugglade från Balkan, än på många andra håll i landet. Detta gör att kriminella våldsverkare använder våra gemensamma ytor till uppgörelser och attentat som vi bara trodde existerade i actionfilmer.

Den senaste tidens våldsdåd i Malmö, där kriminella använder sig av tung krigsmateriel som medför stor risk för medborgare och samhället i stort, är en nationell säkerhetspolitisk fråga.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur anser statsrådet att insmugglingen av krigsmateriel och andra vapen till landet ska bekämpas?

Kan det finnas anledning att se över och omfördela befintliga polisresurser för att komma till rätta med den senaste tidens våldsdåd?

Anser statsrådet och regeringen att det behövs ytterligare skärpning av vapenlagstiftningen för att komma till rätta med problemet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-09-03 Överlämnad: 2015-09-04 Anmäld: 2015-09-10 Svarsdatum: 2015-09-17 Sista svarsdatum: 2015-09-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)