Verktyg för barn och unga att kritiskt kunna granska rörliga bilder

Interpellation 2015/16:635 av Cecilia Magnusson (M)

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen presenterade i mars sin filmpolitiska proposition. Beredningsprocessen pågår just nu i riksdagen. Alliansen har pekat på vad vi anser är viktiga frågor som rör filmen och som vi anser att regeringen bör ta hänsyn till.

En fråga rör barns och ungas exponering inför rörlig bild. I dag lever vi i en tid när rörliga bilder präglar vår tillvaro. Unga människor filmar vardagshändelser med sina mobilkameror, och många lägger upp klipp på sociala medier, bloggar och poddar, som i sin tur lockar hundratusentals unga följare.

Filmpolitiken behöver tala om alla delar av filmmediet för att vi ska kunna ge barn och unga verktyg att kritiskt granska den rörliga bilden och för att stärka rätten till skydd för varje ung människa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

 

Vilka åtgärder avser kultur- och demokratiministern att vidta för att barn och unga ska ges nödvändiga verktyg för att kritiskt kunna granska det rörliga mediet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-05-10 Överlämnad: 2016-05-11 Anmäld: 2016-05-12 Sista svarsdatum: 2016-05-25 Svarsdatum: 2016-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)