Arbete i EU mot illegal lastbilstrafik

Interpellation 2013/14:453 av Anders Ygeman (S)

av Anders Ygeman (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Svenska, seriösa åkerier upplever osund konkurrens från två håll. Det handlar delvis om åkerier som tänjer på det svenska regelverket med F-skattsedlar, men framför allt handlar det om utländska åkerier som kör illegalt i Sverige i strid med EU:s så kallade cabotageregler. Den cabotagestudie som bedrivs vid Lunds Tekniska Högskola visar att tusentals lastbilar kör illegalt i Sverige.

I december 2013 skrev sju transportministrar ett brev till EU:s transportkommissionär Siim Kallas om illegal lastbilstrafik, lönedumpning i åkeribranschen och otydligheterna när det gäller verktyg för kontroll av cabotagereglerna. Det var transportministrarna i Belgien, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Danmark och Italien som skrev brevet.

Den 16 april bjöd den franska regeringen in till en stor konferens om sociala villkor i åkeribranschen i EU. Här deltog den danske transportministern Magnus Heunicke samt ytterligare ministrar och statssekreterare från regeringar i EU.

Den danske transportministern meddelar nu att Danmark har ett samarbete med Frankrike om att arbeta för en sund utveckling av åkeribranschen i EU. Man vill få EU-kommissionen att tänka mer på chaufförernas villkor i stället för på en total avreglering av lastbilstrafiken i EU.

Min fråga till statsrådet är därför:

Varför har den svenska regeringen ställt sig vid sidan av det viktiga arbete som flera länder i EU driver för att skapa ordning och reda på vägarna?   

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-04-25 Inlämnad: 2014-04-25 Anmäld: 2014-04-28 Sista svarsdatum: 2014-05-12 Besvarad: 2014-05-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.