Behovet av ett ökat antal flyktingplatser

Interpellation 2005/06:219 av Hassan, Maria (s)

av Hassan, Maria (s)

den 25 januari

Interpellation 2005/06:219 av Maria Hassan (s) till statsrådet Jens Orback (s)

Behovet av ett ökat antal flyktingplatser

Enligt Integrationsverkets prognoser kommer det att behövas mellan 8 000 och 9 000 flyktingplatser nästa år som man måste klara inom nuvarande avtal med kommunerna.

Efter beslutet om tillfällig prövning är det oklart hur många nya asylsökande som kommer att få uppehållstillstånd 2006.

I dag har 173 kommuner slutit överenskommelser med Integrationsverket om att ta emot ett visst antal flyktingar per år.

I dag har Integrationsverket alltför få överenskommelser med kommuner med bra arbetsmarknad och lämpliga utbildningar eller åtminstone pendlingsavstånd till sådana orter. Integrationsverket vill gärna ha samarbete med fler kranskommuner till Göteborg och Stockholm. Om flyktingarna får bosätta sig där ökar deras chanser att få ett arbete och chansen till integration i samhället ökar.

Det vanligaste skälet till att dessa kommuner inte har något flyktingmottagande är helt enkelt brist på lämpliga bostäder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd vilka åtgärder han avser att vidta för att alla kommuner ska skriva avtal med Integrationsverket.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-25 Anmäld: 2006-01-25 Besvarad: 2006-02-07 Sista svarsdatum: 2006-02-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.