Fikru Maru

Interpellation 2016/17:557 av Ulla Andersson (V)

av Ulla Andersson (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Fikru Maru har nu suttit fängslad i drygt fyra år. De anklagelser han fängslades på grund av har han friats ifrån. Dock ska nu nya, helt horribla, anklagelser om terror hanteras av domstolen. Terroranklagelserna rör en brand på ett fängelse där Fikru har suttit fängslad. Fikru var vid tillfället för branden inlagd på sjukhus för lungkollaps.

Hela processen har varit omänsklig från början. UD har på olika sätt stöttat Fikru Maru och hans familj under processen. Exempelvis har representanter för de nordiska ländernas ambassader funnits på plats under de förra domstolsförhandlingarna. Det är viktigt och bra.

Däremot har inget statsråd från den svenska regeringen varit på plats och markerat mot hanteringen av Fikru Marus fall. Varken statsministern eller utrikesministern har besökt honom i fängelset. En sådan visit skulle vara väldigt obekväm för den etiopiska regimen och viktig för hela processen. Vi måste få hem Fikru Maru nu.

Därför vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

  1. Avser ministern att besöka Fikru Maru i fängelset?
  2. Vad gör ministern för att Fikru Maru snarast möjligt ska släppas från fångenskapen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-01 Överlämnad: 2017-06-02 Anmäld: 2017-06-07 Svarsdatum: 2017-06-16 Sista svarsdatum: 2017-06-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)