It-läckaget på Transportstyrelsen

Interpellation 2016/17:588 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

En rad svenska medier har rapporterat om ett stort läckage av sekretessbelagda uppgifter på Transportstyrelsen i samband med en it-upphandling. Dessa uppgifter fanns tillgängliga för tekniker i flera länder i Östeuropa och rör känslig information om tunnelbana, broar, vägar, fartygsregister och kontroll av säkerhet i svenska farvatten och hamnar. Detta läckage kan innebära stor fara för dels den personliga integriteten, framför allt för personer med skyddad identitet, dels rikets säkerhet.  Enligt SÄPO måste man betrakta alla dessa register som komna i främmande makts hand i och med att så många icke säkerhetsprövade tekniker haft tillgång till dessa register. Frågan är om information har kommit exempelvis Ryssland till handa?

Många frågar sig vad detta nu innebär för Försvarsmakten och vilka åtgärder man tänker vidta. Teknikerna i dessa länder hade inte säkerhetsprövats och enligt uppgifter hade teknikerna obegränsad tillgång till ovanstående information och kunde komma åt, kopiera och sprida data från Transportstyrelsens servrar.

När Transportstyrelsen på ett sådant vårdslöst sätt hanterat sekretessbelagda uppgifter och riskerat rikets säkerhet måste regeringen och försvarsdepartementet ge klara besked om vad som har hänt, när man fått information och vad man vidtagit för kompensatoriska åtgärder.

I ljuset av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist

  1. Vilka åtgärder har försvarsminister vidtagit med anledning av det anförda?
  2. När informerades Försvarsdepartement om läckaget?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-07-21 Överlämnad: 2017-08-08 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)