Kommunernas ekonomiska situation

Interpellation 2007/08:754 av Andersson, Ulla (v)

av Andersson, Ulla (v)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:754 Kommunernas ekonomiska situation

av Ulla Andersson (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar i sin senaste ekonomirapport att kommunerna kommer att behöva en värdesäkring av statsbidragen om de ska kunna klara att hålla ett överskott på 2 procent. För landstingen är den ekonomiska situationen än sämre: nya behandlingsmetoder och nya och dyrare mediciner har bidragit till att de gamla ramarna blivit otillräckliga.

Som så många gånger tidigare betonar också SKL behovet av långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting och efterfrågar därför besked om statsbidragen så snart som möjligt.

Enligt en opinionsundersökning beställd av SKL vill nio av tio hellre se förstärkningar av vård, skola och omsorg än skattesänkningar. Ändå har regeringen hittills valt att sänka skatterna med över 70 miljarder kronor, utan att ens värdesäkra statsbidragen.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder, som exempelvis en värdesäkring av statsbidragen, med anledning av kommunernas och landstingens ekonomiska situation?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar fördröjt anmält: 2008-06-02 Besvarad: 2008-06-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)