Mottagandet av kvotflyktingar

Interpellation 2021/22:436 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige står inför en potentiellt akut flyktingsituation. Exakt hur många personer från Ukraina som kommer att söka sig till Sverige återstår att se; mycket är än så länge osäkert, men mycket talar samtidigt för att vi kommer att få en ganska ansträngd situation ganska snart.

I grund och botten handlar all politik om att prioritera. Samtidigt som hundratals flyktingar från Ukraina anländer varje dag så fortsätter regeringen att hämta in kvotflyktingar, vilket betyder att Sverige åker ut i världen och hämtar hit personer som uppger sig behöva internationellt skydd trots att dessa personer i många fall redan under lång tid bott i säkra läder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:


Kommer statsrådet att stoppa mottagandet av kvotflyktingar som redan befinner sig i säkra länder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-04-05 Överlämnad: 2022-04-05 Anmäld: 2022-04-06 Sista svarsdatum: 2022-04-26 Svarsdatum: 2022-04-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)