Nedläggningen av Arbetsmiljöverkets kontor i Karlstad

Interpellation 2013/14:140 av Larsson, Lars Mejern (S)

av Larsson, Lars Mejern (S)

den 20 november

Interpellation

2013/14:140 Nedläggningen av Arbetsmiljöverkets kontor i Karlstad

av Lars Mejern Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmiljöverket ska genomföra en större omorganisation där flera lokalkontor slås samman till större enheter. Dagens tre inspektionsavdelningar slås samman till en avdelning och de tio distrikten minskas till fem regionala kontor. För Karlstad innebär detta att verksamheten flyttas till Örebro eftersom de kommer att tillhöra Region Mitt där även Dalarna, Gävleborg, Örebro, Uppsala och Västmanland kommer att ingå.

Arbetsmiljöverket har fått minskade anslag, drygt 20 procent, sedan 2006, vilket har inneburit att antalet inspektörer har minskat i antal från 430 till 220 2014. Förutsättningarna för att genomföra inspektioner försämras, vilket är till nackdel för det anställda. Under 2013 har i genomsnitt en person i veckan avlidit på sin arbetsplats. För Värmland som har många tunga industrier med arbetsmiljöer som kan innebära en större risk och påfrestning för de anställda är närheten viktig.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är viktigt för att åstadkomma långsiktiga förbättringar av arbetsmiljön. Nyligen gick det att läsa i Värmlands Folkblad att rekordmånga arbetsplatser anmäler stress och ohälsa som ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Bristande bemanning kan vara en bidragande orsak. Det är därför viktigt med ett omfattande informations- och upplysningsarbete om det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det behövs ordning och reda på våra arbetsplatser för att förhindra och minska antalet olyckor och dödsfall. Alltför många olyckor och dödsfall inträffar bara inom byggbranschen.

Anser arbetsmarknadsministern att minskade resurser till Arbetsmiljöverket bidrar till att förhindra och minska antalet arbetsplatsolyckor och dödsfall?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-20 Anmäld: 2013-11-20 Svar fördröjt anmält: 2013-12-03 Sista svarsdatum: 2013-12-04 Besvarad: 2013-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)