Personalpolitiken inom polisen

Interpellation 2015/16:751 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under sommaren har media rapporterat om hur nyutexaminerade poliser inte får en tjänst i närheten av sin bostadsort. I stället har de tvingats att flytta eller byta yrke. Med hänvisning till att det är polisbrist över hela landet och att man måste se till att det finns en jämn fördelning så beviljas redan anställda poliser sällan förflyttning. Bland annat har Sundsvalls Tidning rapporterat om en nyutbildad polis från Västernorrland som mot sin vilja fått placering i Skåne - detta trots att polisen har familj och barn och trots att det även i Västernorrland råder akut polisbrist.

Behov av fler poliser finns på många ställen i landet, och som situationen ser ut nu kommer inte alla stationer att ha full bemanning. Att inte låta poliser få anställning i sitt närområde verkar ge upphov till en än mindre poliskår. Detta på grund av att nyutexaminerade poliser inte träder i tjänst, befintliga poliser som inte beviljas förflyttningar väljer att ta studieledigt eller avsluta sin tjänst, samt att ledare i de olika regionerna inte fullt ut får vara ledare. Ordföranden i Polisförbundet berättar i Polistidningen om den medlemsundersökning förbundet gjort under våren som visar att tre av fyra poliser funderar på att lämna polisyrket samt att var fjärde polis aktivt söker andra arbeten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Anders Ygeman: 

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra personalpolitiken inom polisen för att försäkra att inte poliskåren krymper ytterligare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-04 Överlämnad: 2016-08-05 Anmäld: 2016-08-25 Svarsdatum: 2016-09-08 Sista svarsdatum: 2016-09-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)