Skatteförslag som påverkar landets pensionärer

Interpellation 2014/15:489 av Anette Åkesson (M)

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Nedmonteringen av arbetslinjen hotar välfärden. Nya moderaterna har under åtta år bidragit till att jobbmotorn satts igång i Sverige. Nu riskerar den att avstanna. Pricksäkert och effektivt väljer vänsterregeringen att presentera politiska förslag som slår hårt mot jobben. 

Ny statistik från Skattebetalarna visar att Sverige har EU:s och Eftas snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer över 65 år. Sedan år 2006 har sysselsättningsgraden ökat med över 6 procentenheter, vilket betyder att det är över 100 000 fler seniorer som i dag är yrkesverksamma jämfört med 2006. Bättre hälsa, förändrade villkor för pensionering och riktade skattelättnader för dem som arbetar vidare är viktiga faktorer som gör att allt fler seniorer arbetar. 

Skattebetalarnas granskning visar dock att Sverige i jämförelse med andra länder har haft en accelererande ökningstakt sedan den särskilda löneskatten avskaffades och det förhöjda jobbskatteavdraget infördes år 2007. Det visar ett tydligt samband mellan lägre skatteuttag och fler som förlänger sina arbetsliv. Sambandet mellan lägre skatt och ökad sysselsättningsgrad är större än effekten av reformerat pensionssystem och mer flexibel pensionsålder. 

Men i den nedröstade budgetpropositionen i höstas meddelade regeringen att den nu vill återinföra silverskatten med 5,6 procent. Förslaget kom som en total överraskning, eftersom det aldrig nämndes i valrörelsen. Om skatten gör comeback skulle det drabba nära 200 000 arbetande seniorer. Finansministern har dessutom i dagarna gett besked om att den utlovade skattesänkningen för pensionärer skjuts upp på obestämd tid. 

Om Sverige ska klara de demografiska utmaningar vi står inför behöver vi fler som vill jobba längre. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern:

 

Vilka konsekvenser får återinförandet av löneskatten för de äldre som väljer att jobba efter 65 år? 

Hur menar finansministern att höjda kostnader för att anställa personer över 65 år kommer att leda till fler i arbete och fler arbetade timmar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-04-07 Överlämnad: 2015-04-08 Anmäld: 2015-04-09 Sista svarsdatum: 2015-04-22 Svarsdatum: 2015-05-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)