Statliga bolag och konkurrens

Interpellation 2019/20:312 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Arento AB är ett helsvenskt statligt bolag som ingår i Sveviakoncernen och som verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Bolaget ägnar sig åt uthyrning av maskiner, verktyg och bilar. På samtliga orter där Arento i dag är verksam finns privata aktörer som tillhandahåller samma tjänster. Statliga Trafikverket hyr drygt 500 personal- och tjänstebilar av bolaget, enligt deras årsredovisning. Arento marknadsför sig som uthyrare av personbilar.

En annan produkt som bolaget har i sitt sortiment är jordfräsar. Om dessa skriver man följande: 

”Arento har jordfräsar för uthyrning från bland annat Billy Goat. Med Arentos transportpaketerbjudande kör vi ut din jordfräs till rätt plats när du behöver den. När ditt arbete är klart hämtar vi tillbaka den.”

Bolaget skriver i sin årsredovisning att man växer kraftigt och tar marknadsandelar. Det man då tar marknadsandelar från är det privata näringslivet. Den självklara frågan är då om det är en statlig angelägenhet att hyra ut jordfräsar och personbilar. Konsekvenserna av bolagets agerande på marknaden är nu att bland annat företag i samma bransch i Söderhamn har konstaterat att man inte kan konkurrera med dumpade priser från staten och man väljer att avveckla delar av den privata uthyrningsverksamheten.

Statligt ägda Arento AB, dotterbolag till entreprenadjätten Svevia, skapar hård konkurrens från statligt håll mot företagare inom fordons- och maskinuthyrningsbranschen i Söderhamn. Det anser en entreprenör som sedan 1988 driver ett företag som sysslar med uthyrning av personbilar och trafikarbetsplatsmaterial. När Arento etablerade sig i Söderhamn i fjol blev företagaren i princip omedelbart varse de effekter bolaget hade på marknaden. Bland annat knep Arento en stororder som gällde ett fyrtiotal hyrbilar. Skälet till att Arento rodde hem affären var att de erbjöd lägst priser, konstaterar företagen i Dagens industri som har uppmärksammat den statliga osunda konkurrensen på redaktionell plats. Uthyrningsverksamheten görs via lokala depåer på ett fjortontal orter i landet – bland annat Umeå, Söderhamn, Uppsala, Örebro och Växjö. ”Jag tycker att det är jättekonstigt, att ett statligt bolag kan gå ut och konkurrera och räkna hem affärer på hyrbilar och vägarbetsskyltning. Skulle vi också acceptera att staten öppnar pizzerior och frisörsalonger?” frågar företagaren uppgivet i samma artikel.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att motverka att statliga bolag bidrar till en osund konkurrens?
  2. Anser ministern att det är en statlig angelägenhet att exempelvis hyra ut bilar, jordfräsar och handverktyg, och vad tillför staten för kompetens på det här området som inte den privata marknaden kan tillgodose?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-04 Överlämnad: 2020-02-04 Anmäld: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-18 Sista svarsdatum: 2020-02-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)