Strategier för större skatteintäkter

Interpellation 2014/15:384 av Anette Åkesson (M)

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Representanter ifrån vänsterpartierna S, MP och V ställer ofta sänkt skatt mot en fungerande och trygg välfärd – underförstått att Alliansens sänkta skatter skulle innebära en sämre välfärd för svenska folket. Den retoriken bygger på att det finns en bestämd storlek på kakan som ska fördelas på olika utgiftsposter. Men detta stämmer inte. I själva verket är det precis tvärtom: Med sänkta skatter får kommuner, landsting och staten högre skatteintäkter – och därmed mer resurser till välfärden. Med politiska beslut påverkar vi storleken på kakan. När kakan blir större finns mer resurser till välfärden.

Det kan låta för bra för att vara sant. Men de reformer Alliansen genomförde, som exempelvis jobbskatteavdragen, sänkt matmoms på restaurang och RUT- och ROT-avdragen har alla lett till fler jobb, att fler människor arbetar och att de som arbetar arbetar mer. 

Inte minst inför framtida demografiska utmaningar är det viktigt att vi från politiskt håll ser till att fortsätta förbättra förutsättningarna för företag och jobbskapande så att vi bidrar till att kakan fortsätter att växa.

Mot denna bakgrund blir min fråga till finansminister Magdalena Andersson:¶

 

Vilka skattereformer och/eller andra reformer på det finanspolitiska området tänker finansministern ta initiativ till för att fler ska komma i arbete och därmed öka skatteintäkterna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-03-11 Överlämnad: 2015-03-12 Anmäld: 2015-03-13 Sista svarsdatum: 2015-03-27 Svarsdatum: 2015-04-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.