Timvikariers utsatta situation i sjukförsäkringen

Interpellation 2011/12:195 av Larsson, Lars Mejern (S)

av Larsson, Lars Mejern (S)

den 17 januari

Interpellation

2011/12:195 Timvikariers utsatta situation i sjukförsäkringen

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Timanställda prövas hårdare än fast anställda när de blir sjuka trots att de har jobbat lika mycket. Fast anställda prövas inte så hårt förrän efter ett halvår. Så fort en vikarie inte har några inbokade pass prövar Försäkringskassan deras arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden, inte mot det jobb de har även om de har jobbat i flera år i samma omfattning. Det är en uppenbar diskriminering av vikarier som dessutom går emot regeringens så kallade arbetslinje.

Hur avser statsrådet att, mot bakgrund av detta, ta initiativ till att förbättra timvikariers utsatta situation?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-17 Anmäld: 2012-01-17 Besvarad: 2012-01-24 Sista svarsdatum: 2012-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)