Ungdomsgaranti utan effekt

Interpellation 2014/15:547 av Tina Ghasemi (M)

av Tina Ghasemi (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

IFAU menar att ungdomsgarantin på 1990-talet inte hade någon som helst effekt. Trots detta är det en av de få arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som den nuvarande regeringen har som lösning för att råda bot på arbetslösheten.

Samtidigt har regeringen i vårbudgeten beslutat om att ta bort nedsättningen av socialavgifterna för unga, en åtgärd som de facto har gett resultat och som nu skapar en stor oro hos alla ungdomar och företagare som har ungdomar anställda.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson följande:

  • Vad får arbetsmarknadsministern att tro att ungdomsgarantin som sedan tidigare har fått så stor kritik skulle fungera 25 år senare?
  • Anser inte arbetsmarknadsministern att det är vanskligt att göra förändringar när det gäller socialavgifterna för unga innan regeringen har några konkreta åtgärder som faktiskt kan skapa fler jobb för unga och som ökar incitamenten för företagen att anställa fler?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-04-24 Överlämnad: 2015-04-24 Anmäld: 2015-04-28 Sista svarsdatum: 2015-05-08 Svarsdatum: 2015-09-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)