Utflaggning av flyget

Interpellation 2013/14:474 av Leif Jakobsson (S)

av Leif Jakobsson (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Fleming-Jensen, direktör för danska SAS, återgav i en artikel i Berlingske Tidene den 6 maj 2014 de problem inom den danska flygverksamheten som vi också ser i Sverige i dag. Han säger:

”Som situationen är idag, skall vi konkurrera med företag som undkommer sociala villkor och skatt genom att använda sig av ogenomskinliga anställningsformer i flera led eller genom att använda vikariatsförmedlingar i EU-stater med lägre skatt. Vi kan i princip också använda oss av samma metoder, men det kräver att politikerna sänder en tydlig signal om att det är helt i sin ordning att följa denna väg.”

Regeringens passivitet i tonnageskattefrågan har redan lett till utflaggning och förlust av svenska arbetstillfällen till sjöss. Det rör sig nu inte längre bara om handelsfartyg, utan även färjetrafiken flaggas ut. En motsvarande utveckling som den till sjöss är också på gång i luften och på vägarna i åkeribranschen.

I Sverige finns ca 25 flygbolag med lika många kollektivavtal. Flygbolag vill nu skriva sin verksamhet och flygplanen i lågskatteländer eller i skatteparadis. Ryanair är ett exempel på ett företag som redan gjort det och byggt sina framgångar med oseriösa medel.

Piloter och annan personal hämtas från eller hänförs skattemässigt också till andra lågskatteländer. Alternativt gör de som Ryanair där numera sju av tio piloter är anlitade som egenföretagare. Svenska flygresenärer lyfter från svenska flygplatser i plan som är skrivna utomlands och med utlandsregistrerad personal. På de platser flygplan och personal är skrivna finns bara en digital registreringsadress som gör det möjligt att undvika normal beskattning.

Denna utveckling kallades i en dansk rapport nyligen för ”regelshopping” i stället för social dumpning. Svenska Pilotföreningen beskrev vid ett seminarium i riksdagen en ytterst negativ utveckling inom flyget i Sverige för deras 1 200 yrkesverksamma medlemmar. Innebörden och konsekvenserna är dock desamma: illojal konkurrens, falska och frampressade ”egenföretagare”, försämrade anställningsvillkor, försämrad säkerhet för passagerarna samt skatteförluster för främst de stater som valt en generell skattefinansierad välfärdsmodell med hög kvalitet på välfärdstjänsterna.

Mina frågor till statsrådet är:

  1.  Hur avser statsrådet att motverka utflaggningen och social dumpning i luftfarten?
  1.  Vilka initiativ i frågan avser statsrådet att ta inom EU?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-12 Överlämnad: 2014-05-13 Besvarad: 2014-06-03 Sista svarsdatum: 2014-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)