Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1

kadep 1939:1 - urtima

- urtima

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1.

Nr 1.

Ankom till riksdagens kansli den 12 september 1939 kl. 11 f. m.

Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande
av tjänstemän i riksdagens kansli.

Vid sammanträde den 12 innevarande månad i den ordning 80 § i riksdagsordningen
föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens kansli tillsvidare
antagits:

å kansliavdelningen till sekreterare e. o. hovrättsnotarie!! jur. kand. N. G. H.
Liliequist;

å tryclceriavdelningen till korrekturläsare tjänstemannen E. J. O. Pauli,
f. kontorschefen N. T. Thorild, kammarskrivaren C. E. Swedner, e. o. aktuarien
filosofie kandidaten V. Personne, redaktören S. O. Halldén och filosofie
licentiaten Å. E. Danielsson, allt med förbehåll, att ersättningen skall från
anställningens början utgå efter av riksdagen fastställda grunder.

Vad sålunda förekommit få kanslideputerade

till riksdagens godkännande anmäla.

Tillika hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med vad vid föregående riksdagar varit förhållandet,
riksdagen måtte medgiva, att, därest omständigheterna
det påkalla, ytterligare behövliga tjänstemän inom riksdagens
kansli må, utan särskild framställning till riksdagen, kunna i
stadgad ordning antagas.

Stockholm den 12 september 1939.

ERNST ERIKSSON.

G. A. BJÖRKMAN. C. P. WAHLMARK. MARTIN SKOGLUND.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1939. 15 sami. 2 avd. Nr 1.

1950 39