Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1

kadep 1940:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1.

Nr 1.

Ankom til] riksdagens kansli den 15 januari 1940 kl. 9 f. m.

Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande
av tjänstemän i riksdagens kansli.

Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 § riksdagsordningen
föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens kansli tillsvidare
antagits:

å kansliav delning en till sekreterare f. hovrättsfiskalen jur. kand. N. G. H.
Liliequist;

å tryckeriavdelningen till korrekturläsare tjänstemannen E. J. O. Pauli,
kammarskrivaren C. E. Svedner, t. f. aktuarien filosofie kandidaten V. Personne,
inspektören filosofie kandidaten E. A. G. Berg, redaktören S. O. Halldén,
filosofie licentiaten A. F. Danielsson, förste bibliotekarien filosofie licentiaten
F. O. Andreen, notarien N. E. Personne, notarien N. C. Lindquist och f.
kontorschefen N. T. Thorild, allt med förbehåll, att ersättningen skall från
anställningens början utgå efter av riksdagen fastställda grunder.

Vad sålunda förekommit få kanslideputerade

till riksdagens godkännande anmäla.

Tillika hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med vad vid föregående riksdagar varit förhållandet,
riksdagen måtte medgiva, att, därest omständigheterna
det påkalla, ytterligare behövliga tjänstemän inom riksdagens
kansli må, utan särskild framställning till riksdagen, kunna i
stadgad ordning antagas.

Stockholm den 15 januari 1940.

EENST EKIKSSON.

G. A. BJÖEKMAN. C. P. WAHLMAKK. MAKTIN SKOGLUND.

Bihang till riksdagens protokoll 1940. 15 sami. 2 avd. Nr 1.

72 10