Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1

kadep 1945:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1.

1

3Jr 1.

Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1945 kl. 11 fm.

Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av
tjänstemän i riksdagens kansli.

Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning § 80 riksdagsordningen
föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens kansli tillsvidare
antagits:

å kansliavdelningen till sekreterare f. hovrättsfiskalen jur. kand. N. G. H.
Liliequist;

å tryckeriavdelningen till korrekturläsare kammarskrivaren C. E. Sweder,
aktuarien filosofie kandidaten V. Personne, redaktören S. O. Halldén,
filosofie licentiaten A. F. Danielsson, kammarskrivaren N. E. Personne, byråsekreteraren
N. C. Lindquist, e. o. hovrättsnotarien F. Thorvall, e. o. revisorn
H. Klingwall, revisorn H. Anderson och skriftställaren O. Björkbom.
Vad sålunda förekommit få kanslideputerade

till riksdagens godkännande anmäla.

Tillika hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med vad vid föregående riksdagar varit förhållandet,
riksdagen måtte medgiva att, därest omständigheterna
det påkalla, ytterligare behövliga tjänstemän inom riksdagens
kansli må, utan särskild framställning till riksdagen, kunna
i stadgad ordning antagas.

Stockholm den 15 januari 1945.

ERNST ERIKSSON.

C. P. WAHLMARK. GUNNAR PERSSON. BERNHARD NILSSON.

Bihang till riksdagens protokoll 19i5. 15 samt. 2 avd. Nr 1.

1