Kallelse och föredragningslista 2005/06:40

Kallelse och föredragningslista 2005/06:40 EU-nämndens sammanträde 2006-06-21

EU-nämndens sammanträde 2006-06-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2005/06:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2006-06-21 kl. 10.00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

1. Miljö
Statssekreterare Krister Nilsson
Återrapport från ministerrådsmöte den
den 9 mars 2006
Återrapport från informellt
ministermöte den 19 och 20 maj 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 27 juni 2006

2. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 16 juni 2006, dels
stenografiska uppteckningar från
sammanträdet den 2 juni 2006

3. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
fredagen den 7 juli 2006 och
behandlar:
* Ekofin
* Ekofin-budget