Kallelse och föredragningslista 2005/06:41

Kallelse och föredragningslista 2005/06:41 EU-nämndens sammanträde 2006-07-07

EU-nämndens sammanträde 2006-07-07

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2005/06:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2006-07-07 kl. 10.00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

1. Ekofin
Finansminister Pär Nuder
Återrapport från ministerrådsmöte
den 7 juni 2006
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 11 juli 2006

2. (ca 10.30) Ekofin (budget)
Statssekreterare Sten Olson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 24 november 2005
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 14 juli 2006

3. Justering av dels protokoll från sammanträdet
den 21 juni 2006, dels stenografiska
uppteckningar från sammanträdet den 9 och
13 juni 2006

4. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
fredagen den 14 juli 2006 och
behandlar:
* Allmänna frågor och yttre förbindelser
* Jordbruk och fiske
* Rättsliga och inrikes frågor