Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Kallelse och föredragningslista 2005/06:46

Kallelse och föredragningslista 2005/06:46 EU-nämndens sammanträde 2006-10-02

EU-nämndens sammanträde 2006-10-02

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2005/06:46


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2006-10-02 kl. 09.00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

1. Rättsliga och inrikes frågor (rättsliga frågor)
Statssekreterare Dan Eliasson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 24 juli 2006
Återrapport från informellt ministermöte
den 20-22 september 2006
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 5 och 6 oktober 2006

2. (ca 09.30) Rättsliga och inrikes frågor (inrikes frågor)
Statssekreterare Charlotte Svensson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 24 juli 2006
Återrapport från informellt ministermöte
den 20-22 september 2006
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 5 och 6 oktober 2006

3. Justering av protokoll från sammanträdet
den 22 september 2006

4. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 13 oktober 2006 och behandlar:
* Allmänna frågor och yttre förbindelser