Kallelse och föredragningslista 2007/08:34

Kallelse och föredragningslista 2007/08:34 EU-nämndens sammanträde 2008-05-16

EU-nämndens sammanträde 2008-05-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:34


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-05-16 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Utbildning, ungdom och kultur (utbildning)
Utbildningsminister Jan Björklund
Återrapport från ministerrådsmöte
den 14 februari 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 21 och 22 maj 2008

2. (ca.10.00) Utbildning, ungdom och kultur (kultur)
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth
Återrapport från ministerrådsmöte
den 15 och 16 november 2007
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 21 och 22 maj 2008

3. (ca.10.30) Jordbruk och fiske
Jordbruksminister Eskil Erlandsson
Återrapprt från ministerrådsmöte
den 14 april 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 19 maj 2008

4. (ca.10.45) Utbildning, ungdom och kultur (ungdom)
Integrations- och jämställdhetsminister
Nyamko Sabuni
Återrapport från ministerrådsmöte
den 14 februari 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 21 och 22 maj 2008

5. Justering av dels protokoll från sammanträdet
den 13 maj 2008, dels stenografiska uppteckningar
från sammanträdet den 25 april 2008