Kallelse och föredragningslista 2007/08:37

Kallelse och föredragningslista 2007/08:37 EU-nämndens sammanträde 2008-06-02

EU-nämndens sammanträde 2008-06-02

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:37


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-06-02 kl. 13.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Ekofin
Finansminister Anders Borg
Återrapport från ministerrådsmöte
den 14 maj 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 3 juni 2008

2. Justering av protokoll från sammanträdet
den 23 maj 2008

3. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 4 juni och behandlar:
* Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
samt konsumentfrågor
* Transport och telekommunikation