Kallelse och föredragningslista 2008/09:42

Kallelse och föredragningslista 2008/09:42 EU-nämndens sammanträde 2009-07-24

EU-nämndens sammanträde 2009-07-24

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:42


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-07-24 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
  Utrikesminister Carl Bildt
  Statsrådet Cecilia Malmström
  Återrapport från ministerrådsmöte
  den 15-16 juni 2009
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 27-28 juli 2009
 2. Cosac under det svenska ordförandeskapet
 3. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 10 juli, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 2 juli
 4. Övrigt

Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 4 september och behandlar:
* Jordbruk och fiske