Kallelse och föredragningslista 2008/09:45

Kallelse och föredragningslista 2008/09:45 EU-nämndens sammanträde 2009-09-16

EU-nämndens sammanträde 2009-09-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:45


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-09-16 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

  1. Europeiska rådet
    Statsminister Fredrik Reinfeldt
    Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009
  2. (ev.) Övriga frågorAnm.: Nästa sammanträde äger rum den 18 september och behandlar:
*Rättsliga och inrikes frågor
*Konkurrenskraft