Kallelse och föredragningslista 2009/10:45

Kallelse och föredragningslista 2009/10:45 EU-nämndens sammanträde 2010-09-10

EU-nämndens sammanträde 2010-09-10

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:45


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2010-09-10 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Olsson
  Återrapport från möte i rådet den 26 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 september
 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 3 september
 3. Övrigt


  Anm. Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 15 september
  kl. 9.30 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.