Kallelse och föredragningslista 2009/10:46

Kallelse och föredragningslista 2009/10:46 EU-nämndens sammanträde 2010-09-15

EU-nämndens sammanträde 2010-09-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:46


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2010-09-15 kl. 9:30:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

   1. Möte i Europeiska rådet
    Utrikesminister Carl Bildt
    Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 16 september
   2. (ev.) Övriga frågor


    Anm.: Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 21 september kl. 09.30 (Skandiasalen, N3) och behandlar:
    *
    Återrapportering från Europeiska rådet den 16 september

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.