Kallelse och föredragningslista 2009/10:48

Kallelse och föredragningslista 2009/10:48 EU-nämndens sammanträde 2010-09-24

EU-nämndens sammanträde 2010-09-24

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2009/10:48


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2010-09-24 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Jordbruksminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 12 juli
  Återrapport från informellt möte i rådet den 19-21 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 september
 2. Justering av dels protokoll från sammanträdena den 15 och 21 september, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 3 och 10 september.
 3. Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 1 oktober kl. 10.00
  och behandlar:
  * Rättsliga och inrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.