Kallelse och föredragningslista 2012/13:10

Kallelse och föredragningslista 2012/13:10 EU-nämndens sammanträde 2012-11-16

EU-nämndens sammanträde 2012-11-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:10


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-11-16 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 16 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 november
 2. (ca 09.30) Allmänna frågor - sammanhållningspolitik
  Statssekreteraren Marita Ljung
  Återrapport från möte i rådet den 16 oktober
  Återrapport från informellt ministermöte den 6 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 november
 3. (ca 09.45) Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 15 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 november
 4. (ca 10.45) Utrikes frågor - försvar
  Försvarsminister Karin Enström
  Återrapport från möte i rådet den 22 mars
  Återrapport från informell middag den 18 april
  Återrapport från informellt ministermöte den 26-27 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 november
 5. Justering av protokoll från sammanträdena den 7 och 9 november.
 6. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 21 november
  kl. 14.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet
  forts.