Kallelse och föredragningslista 2012/13:11

Kallelse och föredragningslista 2012/13:11 EU-nämndens sammanträde 2012-11-21

EU-nämndens sammanträde 2012-11-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:11


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-11-21 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Fredrik Reinfeldt
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet
  den 22-23 november.
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 23 november
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  * Utrikes frågor - handel
  * Jordbruk och fiske