Kallelse och föredragningslista 2012/13:13

Kallelse och föredragningslista 2012/13:13 EU-nämndens sammanträde 2012-11-30

EU-nämndens sammanträde 2012-11-30

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:13


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-11-30 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Anders Borg
  Återrapport från möte i rådet den 13 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 4 december
 2. (ca 10.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitieminister Beatrice Ask
  Återrapport från möte i rådet den 25-26 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 december
 3. (ca 11.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Tobias Billström
  Återrapport från möte i rådet den 25-26 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 december
 4. (ca 11.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (socialpolitik)
  Statsrådet Erik Ullenhag
  Återrapport från möte i rådet den 21 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 december
 5. (ca 11.20) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (socialpolitik)
  Statsrådet Maria Larsson
  Återrapport från möte i rådet den 4 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 december
 6. (ca 11.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (hälso- och sjukvård)
  Statsrådet Göran Hägglund
  Återrapport från möte i rådet den 22 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 10-11 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 december

  forts.
 7. (ca 11.50) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (jämställdhet)
  Statsrådet Nyamko Sabuni
  Återrapport från möte i rådet den 21 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 december
 8. (ca 12.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning)
  Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström
  Återrapport från möte i rådet den 4 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 december
 9. (ca 12.25) Transport, telekommunikation och energi (energi)
  Statsrådet Anna-Karin Hatt
  Återrapport från möte i rådet den 15 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 17 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 december
 10. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet den
  16 november och protokoll från sammanträdet den 23 november.
 11. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 7 december
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor
  * Konkurrenskraft
Bilagor (85)