Kallelse och föredragningslista 2012/13:17

Kallelse och föredragningslista 2012/13:17 EU-nämndens sammanträde 2012-12-14

EU-nämndens sammanträde 2012-12-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:17


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-12-14 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 28-29 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 18-20 december
 2. (ca 09.30) Transport, telekommunikation och energi (transport)
  Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd
  Återrapport från möte i rådet den 29 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 december
 3. (ca 09.45) Transport, telekommunikation och energi (telekommunikation)
  Statsrådet Anna-Karin Hatt
  Återrapport från möte i rådet den 8 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 16-17 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 december
 4. (ca 10.00) Transport, telekommunikation och energi (telekommunikation)
  Statsrådet Stefan Attefall
  Återrapport från möte i rådet den 8 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 december
 5. (ca 10.10) Miljö
  Miljöminister Lena Ek
  Återrapport från möte i rådet den 25 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 december
 6. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet
  den 30 november och protokoll från sammanträdet den 7 december samt reviderat protokoll från den 30 november.
 7. (ev.) Övrigt


  forts.

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 18 januari 2013
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor