Kallelse och föredragningslista 2012/13:39

Kallelse och föredragningslista 2012/13:39 EU-nämndens sammanträde 2013-05-31

EU-nämndens sammanträde 2013-05-31

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-05-31 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitieminister Beatrice Ask
  Återrapport från möte i rådet den 7-8 mars
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 juni
 2. (ca 09.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Tobias Billström
  Återrapport från möte i rådet den 6-7 december 2012
  Återrapport från informellt ministermöte den 17-18 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 juni
 3. (ca 10.15) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Erik Ullenhag
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 juni
 4. (ca 10.30) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Anna-Karin Hatt
  Återrapport från möte i rådet den 20 december 2012
  Återrapport från möte i rådet den 22 februari
  Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 juni
 5. Justering av stenografiska uppteckningar från sammanträdet den
  17 maj och protokoll från sammanträdet den 24 maj.
 6. (ev.) Övrigt

  forts.
  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 5 juni
  kl. 08.00 i Skandiasalen (N3)
  och behandlar:
  * Utrikes frågor - handel
  * Transport, telekommunikation och energi