Kallelse och föredragningslista 2012/13:49

Kallelse och föredragningslista 2012/13:49 EU-nämndens sammanträde 2013-07-19

EU-nämndens sammanträde 2013-07-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2012/13:49


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-07-19 kl. 09:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 24 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 juli
 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 12 juli samt stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 5 juli.
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 20 september 2013 kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Konkurrenskraft
  * Jordbruk och fiske