Kallelse och föredragningslista 2013/14:51

Kallelse och föredragningslista 2013/14:51 EU-nämndens sammanträde 2014-08-30

EU-nämndens sammanträde 2014-08-30

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:51


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-08-30 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

  1. Europeiska rådet
    Statsminister Fredrik Reinfeldt
    Information och samråd inför extra möte i Europeiska rådet
    den 30 augusti
  2. (ev.) Övrigt