Kallelse och föredragningslista 2014/15:40

Kallelse och föredragningslista 2014/15:40 EU-nämndens sammanträde 2015-06-24

EU-nämndens sammanträde 2015-06-24

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-06-24 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 25-26 juni.
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 26 juni i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Återrapportering från Europeiska rådet
  Observera att tid ej är fastställt. Statsministern återrapporterar via telefon när Europeiska rådets möte har avslutats.