Kallelse och föredragningslista 2014/15:41

Kallelse och föredragningslista 2014/15:41 EU-nämndens sammanträde 2015-06-26

EU-nämndens sammanträde 2015-06-26

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-06-26 kl.
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Återrapportering från Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 25-26 juni 2015
 2. ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 10 juli kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Jordbruk och fiske